سنگ های ساختمانی پس از استخراج از معدن، در کارخانه ها به صورت صیقلی، چرمی، هوند، تیشه ای و یا بوش همر فرآوری می شوند. فرآوری های مختلفی که بر روی سنگ ها صورت می گیرد، سبب می شود تا کاربرد سنگ تغییر کند. مثلا سنگ های تیشه ای و بوش همر بیشتر در قسمت های خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. سنگ های مرمریت یا تراورتن چرمی، در هر فضایی که استفاده شوند، به محیط یک حس فوق العاده عالی کلاسیک می بخشند.