سنگ های ساختمانی پس از استخراج از معدن، در کارخانه ها به صورت صیقلی، چرمی، هوند، فلیم، تیشه ای و یا بوش همر فرآوری می شوند. فرآوری های مختلفی که بر روی سنگ ها صورت می گیرد، سبب می شود تا کاربرد سنگ تغییر کند. مثلا سنگ های تیشه ای و بوش همر بیشتر در قسمت های خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. سنگ های تراورتن بیشتر بصورت هوند، صیقلی و چرمی تولید می شوند و در هر فضایی که استفاده شوند، به محیط یک حس فوق العاده عالی کلاسیک می بخشند.