سنگ چینی نیریز
  • سنگ چینی نیریز یکی از سنگ های کریستال قدیمی ایران است که دارای زمینه ی سفید و خطوط طوسی و مشکی است. سنگ چینی نی ریز دارای بلورهای کریستالی ریز هست که ساب پذیری این سنگ را دو چندان کرده است.
سنگ چینی الیگودرز
  • سنگ چینی سفید الیگودرز یکی ازمشهورترین و قدیمی ترین سنگ های کریستالین ماربل در ایران می باشد.
سنگ چینی ازنا
  • سنگ چینی ازنا دارای تم سفید با رگه های مورب مشکی و طوسی، یکی از مرغوب ترین سنگ های کریستالین ماربل جهان می باشد.
سنگ چینی بیانکو
  • چینی بیانکو دارای زمینه ی سفید همراه با رگه های ظریف و نامنظم و به رنگ طوسی می باشد .
سنگ چینی پرشین اسکاتو
  • سنگ چینی پرشین اسکاتو دارای زمینه سفید و خطوط طوسی و مشکی که شباهت زیادی به سنگ چینی اربسکاتو ایتالیا دارد. در واقع سنگ چینی پرشین اسکاتو یکی از سورت های سنگ چینی الیگودرز بوده که دارای رنگ زمینه ی سفید و در سطح آن رگه های خاکستری و مشکی رنگ مشاهده می شود.
چینی اسکای گری
  • سنگ چینی اسکای گری یکی از چینی های جدید ایران است که وارد بازار گردیده است.
چینی مارمارا
  • چینی مارمارا ترکیه
چینی سیل وایت
  • چینی سفید ترکیه
چینی فیوژن
  • سنگ چینی فیوژن دارای تم مشکی و موج های پهن سفید و طلایی است.